Misja Findustry

Misją Findustry jest przyczynienie się do wykonania przez polską gospodarkę kolejnego kroku milowego w zakresie korzystania z rewolucji cyfrowej w tych gałęziach rodzimej gospodarki, które od dziesięcioleci stanowią jej fundament. Z tego też wynika koncentracja na innowacyjnych i przełomowych rozwiązaniach dla przemysłu i rolnictwa. Realizacja misji Findustry opiera się na następujących filarach:

doświadczenie na rynku inwestycji kapitałowych, technologii i przemysłu

współpraca z ośrodkami naukowych zapewniającymi dostęp do wartościowych, skalowalnych projektów, a także dysponującymi zapleczem niezbędnym do weryfikacji założeń i koncepcji nowych rozwiązań z obszaru technologii przemysłowych

relacje z partnerami przemysłowymi - dużymi przedsiębiorstwami gotowymi do wsparcia w rozwoju, testowaniu i wdrażaniu nowych technologii na rynku

O Findustry

Findustry jest podmiotem dedykowanym do wspierania projektów technologicznych, w szczególności pochodzących ze środowisk jednostek naukowych, które związane są z prowadzeniem lub wdrożeniem prac badawczo-rozwojowych lub komercjalizacją własności przemysłowej na etapie fazy Proof of Principle i Proof of Concept. Głównym zadaniem Funduszu jest weryfikacja i walidacja projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed i seed. Budowany przez Findustry ekosystem podmiotów naukowych i przemysłowych zapewnia także pozafinansowe narzędzia wsparcia innowacyjnych projektów, które pozwolą na efektywne budowanie gotowości technologicznej i inkubowanie polskich przełomowych rozwiązań. Efektem dodatkowym działań Funduszu będzie zbudowanie platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a uczelniami (ośrodkami badawczymi), której skutkiem będą wdrożenia nowych rozwiązań i technologii w działalności gospodarczej na skalę globalną.

Zespół Zarządzający

Karol Hop
Karol Hop
Prezes Zarządu
Awatara
Marcin Madziąg
Dyrektor Inwestycyjny

Buduj z nami Przemysł 4.0